Об умме

Турецкая операция на севере Сирии еще раз показала, что никакой мусульманской уммы на самом деле не существует. Все разговоры об это плод воображения и демагогия.

Казалось бы в чем дело? Турция государство, которое заявляет о приверженности исламским принципам, строит мечети, поощряет религиозное образование, состоит на 99% из мусульманского населения хочет обезопасить свои границы от левых группировок, которые вооружились коммунистической идеологией, исповедуют атеизм и используют мотивы национализма. Все это исламом запрещено.

Но нет, на самом деле Турцию все стали или осуждать или обходить это дело молчанием. За Турцию оказались только Пакистан, Азербайджан, Катар и Босния.

Теперь мне возразят, что турки неправильные мусульмане. Но ладно, пусть плохие, но все таки мусульмане. А против них атеисты. За кого должна быть умма?

Или возразят, что на самом деле правители мусульманских стран плохие, а народ поддерживает. Но на это я отвечу, что откуда вам известно о чем думает каждый человек в стране? Вы что проводили всеобщий опрос населения? Важна официальная позиция стран. Она и является выражением ее народа. Потому что нет других данных доказывающих обратное. Да и правители мусульманских стран ведь заявляют о себе как о мусульманах. А значит они отказываются поддерживать пусть и плохих мусульман против атеистов.

Короче говоря, каждый за себя. Никакой уммы не существует. Умма станет уммой только тогда, когда кто-то просто усилится и поставит всех остальных в зависимость от себя. Пока не раздавишь силой никакой уммы не получится. То есть на самом деле нет никакого религиозного братства. Все блюдут только свои личные шкурные интересы, в том числе и самые глубокорегиозные. На словах одно, а на деле другое.

В этом смысле я как гражданин страны, официально поддержавший Турцию желаю ей успехов. Пусть она будет сильна. А сильного уважают, А все эти басни о некоей умме и мусульманском единстве оставьте для наивных подростков, которым вы промываете мозги.

Millt və vətən üçün deyil, öz kefin üçün yaşa

Bir nəfər həmkardan bu sözləri eşitdim: "Mən həyatım boyu bu millətə və vətənə xidmət etmişəm, ancaq mənim işlərimi düzəldən olmur, hamı məndən üz döndərir".

Bu maraqlı iddiadır. Çox adam belə düşünür ki, o millətə və millətə qulluq edir və sonra bunun əvəzini gözləyir. Əvəzini almayanda başlayır millətdən və vətəndən şikayət etməyə.

Əslində isə, millətə və vətənə heç kəs lazım deyil. Onlar var olub və olacaq. Biz hamımız gəlib gedənik, bu dünya isə həmişə var və olacaq. Bu səbəbdən vətənin və millətin heç bir şəxsə ehtiyacı yoxdur. Ona görə nəsə edəndə adam bunu vətən üçün etmir, özü üçün edir, və təbii ki əvəzini gözləyir. Çünki hər şeyin əvəzi olmalıdır. Vətən və millət kimi yüksək sözlər yalnız görüntüdür, əslində önə çıxan şəxsi maraqlardır

Belkəliklə mən öz payıma deyə bilərəm ki, nə edirəmsə özüm üçün edirəm. Sadəcə öz ruhumu qidalandırıram, etdiyim elmi işlərdən, mübahisələrdən, ictimai fəaliyyətimdən həzz alıram. Həyatda isə xoşbəxtlik elə həzz almaqdır. Bu sadəcə mənə ləzzət verir. Ona görə də etdiyimin qarşısında əvəz istəmirəm. Çünki etdiyimin ləzzəti elə onun əvəzidir, istədiyimi alıram.

Qaldı Vətənə və millətə, əgər hansısa işlərim onlara xeyir verərsə, nə yaxşı. Ancaq bunu da zaman göstərəcək. İndi mən deyə bilmərəm ki, millətimə xeyir ya da ziyan verirəm.

Son da odur ki, nə Vətəni, nə də milləti düşünməyin. Bunların sizə ehtiyacı yoxdur. Siz bu dünyada yox idiniz, onlar olmuşdur, sabah siz öləndən sonra da var olacaqlar. Əsas məsələ odur ki, öz Vicdanınız qarşısında sorumlu olun. Nə edirsinizsə də, ləzzət almaq üçün edin. Belə etsəniz, özünüz də mənalı həyat keçirərsiniz, heç kəsdən də umacağınız olmaz.

Allahın adil olması haqqında

İslam fəlsəfəsinin ən müdrik kəlamlarından biri "Allah niyyətlərə görə verəndir". Artıq həyatın çoxusunu yaşamışam, gördüklərimi ümumiləşdirib deyə bilərəm ki, cəmiyyət üçün bu doğrudan da belədir. Toplum nə istəyir onu da alır.

Erməni-müsəlman davası da bunun örnəyidir. 1980-ci illərin axırlarında mitinqlərə çıxırdım. Yığışan insanlar söhbəti Qarabağdan başlayıb, sonda Azərbaycanın nefti ilə bitirirdilər. Deyirdilər neft gəlirlərini özümüzdə saxlamalıyıq ki, ərəb şeyxləri kimi yaşayaq. Yəni əslində yığışan kütlə Qarabağı yox, varlı-dövlətli yaşaşı istəyirdi.

Sonra qaçqınlar gəldi. Yenə mitinqə çıxırdım, onlar onun-bunun mənzilini necə zəbt etməyi düşünürdülər. Vətənlərinin əldən getməsi ilə söhbəti başlayıb Bakıda özlərinə necə yer edib varlanmaqla bitirirdilər.

Xalq cəbhəsi, müxalifət, hakimiyyət də belə idi. Qarabağ söhbəti ilə başlayırdılar, ancaq hakimiyyət davasını aparırdılar. Ermənilər bir-bir kəndlərimizi alırdı, bunlar isə biri obirisini yıxırdılar. Nə var ki, neftə və pula sahib çıxsınlar.

Sonumuz da elə belə oldu. Hamı özünə (pis ya yaxşı) ev də tapdı, dolanışığını təmin etdi. Neft kontraktları imzalandı, ölkəyə böyük pullar gəldi. İndi pulumuzun çox olması ilə öyünürük, möhtəşəm idman və musiqi festivallarını keçirdirik. Hər yerdə tikinti, küçələr parıldayır və s.

Ermənilər isə bizdən fərqli olaraq, o zaman ancaq Qarabağ üçün vuruşdular. Bütün imkanlarını ancaq bu ideyanın gerçəkləşməsinə səfərbər etdilər. İndi də bəzən bizimkilərin ermənilərlə mübahisələrini oxuyuram burada. Bizimkilər deyir sizin yaşayışınız aşağı səviyyədədir. Ermənilər də bizimkilərə qayıdır ki, əsas odur ki biz sizə qalib gəlmişik, əraziləri almışıq. Bunun üçün biz ac qalmağada razıyıq.

Belə də oldu. Allah hər ikimizə niyyətimizə görə verdi. Bizə çoxlu pul, neft, dolanışıq, parıltılı küçələr, Avropa oyunları, musiqi festivalları. Ermənilərə isə Zəngəzuru, Göyçəni, Qarabağı və ətraf rayınları. Hər şey düzdür, ədalətlidir, məntiqə uyğundur. Hər kəs istədiyini və o istək üçün cabaladığını aldı. Allah həqiqətən adildir!

Mənəviyyatsız millət haqqında

Bir alimimizlə danışıram. Soruşur məndən ki, sən çoxlu yazırsan, buna görə nə qədər pul alırsan? Dedim ona ki, mən 12 kitab və 100 çox məqalə müəllifiyəm. Bunban başqa gündə Facebookda statuslar yazıram, bəzən mətbuatda çıxış edirəm. Və bunların hamısını pulsuz edirəm.

Alim gülümsədi və dedi ki, sən bizim aləmin adamı deyilsən. Nə xeyri var sənin yazılarına ki, ondan xeyir yoxdur? Dedim mənim kitablarımı xarici alimlər tanıyıb və onlara istinad edir, mənim kitablarımla tələbələr universitetlərdə oxuyur. Fəaliyyətimlə azdan-çoxdan bir azərbaycanlı alim kimi tanınmışan bir sıra ölkələrdə. Ancaq bu sözlərimə o alim gülümsədi, göstərdi ki, sənin başın xarabdır, havayi iş görürsən.

Onda dedim o alimə ki, mən heç də havai işləri görmürəm, mənəvi həzz alıram, bu mənim runumu zənginləşdirir. Ancaq yenə də xeyri olmadı, deyir xeyrin yoxdursa dəlisən.

Fikirləşdim ki, bizim alim bu gündədirsə, biz sadə camaatdan nə umuruq? Mənəviyyat yoxdur bizim cəmiyyətdə. Daha doğrusu mənəviyyatı din kimi qəbul edir bizim adamlar. Dindən isə ya pul gəlir, ya da cənnət vəd olunur ki, bu da xeyirdir, puldur. Yəni mənəviyyat=dinə=pul.

Məhz bununla da biz başqa millətlərdən seçilirik. Bizm bütümüz yalnız puldur, mənəviyyatımız isə pula bərabər din. Başqa millətlər isə (elə həmin gürcü, erməni, rus və s.) pulla bərabər mənəviyyatla yaşayır. Mənəviyyatı da hər bir ruhu təmin edən şeydə görür, təkcə dində yox.

Keçmişdə istehsalatda mənimlə rus, erməni, yəhudi və s. fəhlə işləyirdi. Bizim fəhlələr tənəffüslərdə qumar və boş işlərlə vaxt keçirirdilər. Obiri millətlər isə kitab oxuyurdular, özlərinə görə ixtiralar edirdilər. Özü də pulsuz.

Küçələrdə o zamanlar rus uşaqları dronlar, uçan aparatlar üçün modellər düzəldirdilər bulvarda. O da pulsuz, çünki maraqlı idi onlara, mənəvi həzz alırdılar. Bizim azərbaycanlı uşaqları isə tinlərda avaralanırdılar. Ən yaxşı halda alverə girişirdilər ki, o da pul üçün.

Nəticə də belədir ki, o pulsuz Bakı bulvarında mənəviyyatını təmin edən yəhudi uşağı indi dünya təyyarələrinin istehsalındadır, tənəffüslərdə pulsuz tarixlərini öyrənən ermənilər bizə qalib gəldi. Biz isə hətta elmdə alverdəyik, heç nə də əldə etməmişik. Acınacaqlısı da odur ki, indi də heç nə dəyişməyib. Ona görə nəsə gələcəyə də ümidsizəm. Millətimizim mənəviyyatsızlığı və ifrat pula tapınması bizi məhvə doğru aparır.

О скандале с Мхитаряном

В этом скандале с Мхитаряном азербайджанские СМИ и азерб. соц. сети дружно стали обвинять Россию и Армению. Хотя на самом деле скандал провоцировала Великобритания. Они там на уровне МИД (!) назвали Азербайджан нестабильной страной, где пребывание англичан небезопасно, а также тренер английской команды сделал почти расистское заявление о Баку.

А азербайджанская сторона видит вину в каком-то Соловьеве из РТ. Хотя кто такой Соловьев? Обычный демагог-маргинал, который вещает лишь на уровне СМИ, которые на политику Кремля никак не влияют. Ну а реакция Армении это вообще второстепенное явление. Они просто полаяли и все. Это как всегда и причина понятна. А вот Великобритания сделала все на официальном гос.уровне. МИД - куда уже выше? А также официальное заявление самого тренера.

Но азербайджанские деятели опять все валят на РФ и Армения. А простой наивный азербайджанский гражданин хавает. Ибо гражданам в падлу признать, что Запад забирая ресурсы Азербайджана в виде нефти (в стране активен ВР), насыщая свои банки азербайджанскими коррупционными деньгами, тем не менее азербайджанцев унижает и презирает.

Ну а СМИ и более-менее официальные деятели кормятся в тесной связке с Западом и свои шкурные интересы прежде всего, пусть и за счет унижения Азербайджана. На страну в конечном итоге всем плевать. Претензии против Соединенного Королевства чреваты проблемами.

Исламский Энциклопедический Словарь в Викитеке

Мой Исламский энциклопедический словарь, изданный в 2007 году в Москве становится все более популярным. Недавно активисты проекта Вики обратились ко мне с предложением разместить его на Викитеке. Теперь он уже выставлен и им будут пользоваться еще активнее. По словам Участник:Vladis13 он "в Википедии массово используется как Авторитетный Источник (АИ)". Здесь содержание словаря по темам.

Мне посоветовали развивать и дополнять этот словарь. Это действительно было бы здорово сделать. Но исламские организации занимаются ерундой вместо того, чтобы выделять средства на серьезные дела. Этот исламский энциклопедический словарь я писал без помощи, бесплатно и на голом энтузиазме. Несмотря на то, что я предлагал этот проект исламским организациям и деятелям, никто не заинтересовался. И никому не мог доказать, что это нужное и важное дело. Такие дела делаются составом ученых, в Академиях и университетах. А тут я делал один. Только уже после полного окончания работы я представил уже готовый текст издательству "Ансар" и с их помощью этот словарь был издан. И на этом спасибо.

Теперь еще раз писать на энтузиазме неохота. Это бывает один раз. А исламские структуры все равно будут тратить средства на никому не нужную пропагандистскую макулатуру, но не на серьезные дела. Поэтому добились только того, что опозорили всю мусульманскую культуру и выставили ее в мире как секта коррупционеров и головорезов. И даже этим исламским структурам и не нужно представлять Ислам как цивилизованную культуру. Они наоборот, все делают чтобы представить весь исламский мир как мракобесов. Как будто какая-то маньякальное стремление представлять самих себя в самом дурном свете. Поэтому еще хорошо, что этот словарь в старом варианте существует. Нового не будет потому, что самим мусульманским структурам он не нужен. Им только нужна пропаганда, политика, отмыв денег.

Кто такие ветераны войны?

Марширующие на парадах Победы или пишущие в социальных сетях потомки ветеранов второй мировой войны почему- то думают, что их предки воевавшие в этой войне какие-то великие люди, как будто они там что-то решали, будто бы героизм там что-то решал. Но на самом деле все решалось Сталиным, Гитлером, Рузвельтом, Черчилем. военачальниками Нимицем, Роммелем, Жуковым, политическими системами. А миллионы тех, кто воевал в этой войне, были лишь винтиками всей этой структуры. Это всего лишь расходный материал.

Это тоже самое что строительство. К примеру что решает какой-то плотник, слесарь, каменщик в строительстве дома? Ничего. Просто делает свое дело. Ну даже предположим и не сделает, так его заменят другим. А здание все равно будет выстроено. А выстроено оно будет потому, что так решили власти, которые утвердили проект. Поэтому на самом деле все решает архитектор и глава исполнительной власти, министр. Таким образом, когда проходит время кого вспоминают в истории этого здания? Слесаря, который монтировал сантехнику, электрика, штукатура? Нет. Везде упоминается имя архитектора и руководителя проекта. Потому что это действительно так. Сантехники и электрики лишь материал, лишь средство для строительства. А его творцы это пара человек. Историю же делают немногочисленные творцы, которые и остаются в ней, а не массы. Удел масс только быть винтиками системы, построенной творцами – историческими лицами.

То же самое и участники той войны. Поэтому в настоящее время их шествия всяких «бессмертных полков» с портретами и именами участников войны, и т.д. это лишь политические акции, которые тоже продуманы и составлены определенными людьми, имена которых будут в истории. А участники этих шествий, как и ветераны войны это лишь винтики системы и средство для достижения политических целей. В данном случае подобные акции являются политическим инструментом для продвижения политики РФ.

О Баку в 1941-45 годах

Очень часто вижу такие заявления азербайджанских деятелей и журналистов, что мол чуть ли не весь СССР, а теперь РФ и весь цивилизованный мир должен сказать спасибо Баку за то, что поставлял нефть, лечил раненных, принимал беженцев и т.д. Как будто бы это было актом азербайджанского милосердия.

И никто не говорит о том, что куда бы Баку делся, если бы не делал всего этого? Сталинские псы бы просто собрали все население с партийными лидерами, погрузили в товарные составы и выселили бы в Сибирь. По пути туда уже погибло бы 70% населения. Так что никто Баку говорить спасибо не должен. Баку просто делал все это чтобы спасти свою шкуру.

Ну а до сих пор продолжающиеся претензии о том, почему Баку еще не город-герой вообще нелепы. Какой еще город-герой, когда СССР больше нет, а Баку является столицей совершенно другой страны. Причем считает себя правоприемницей не Азерб. ССР, а Мусаватистской республики 1918-20 года, который как раз был противником СССР? Хотя бы надо подумать о таких элементарных вещах.

https://azerhistory.com/?p=4844&fbclid=IwAR2DiJgzx-JJULmnV9QaSmEpANNw5wrzm2gKBz_vOxdy0ALo6xfs0p2D9dU

О дне «Победы»

Читаю наивные рассуждения пользователей социальных сетей о том, что дескать на войну шли добровольно и воевали за Родину. На самом деле на войну шли потому, что сталинский режим уничтожил бы любого, который не вписывался в его политику. Ведь на самом деле этот режим был подобием того же фашистского в Германии. Страна только прошла репрессии 1937-1938 годов и масштабные чистки в армии. В СССР действовали концлагеря. А до этого были различные голодоморы на Украине, Казахстане, Поволжье и т.д. А в период войны неподчинившиеся народы просто насильственно департировались и им учиняли геноцид.

Все эти рассказы о добровольцах на фронте полуправда.  На самом деле добровольно шли потому, что все равно всех бы туда послали принудительно. Это именно тот случай, когда применим термин "добровольно-принудительно". Просто деваться было некуда.

Вперед шли тоже потому, что позади расставили заградотряды. Без этих мер ничего не получалось, что и показали события в начале войны. Все массово сдавались в плен; целые армии, как власовская, переходили на сторону противника. Это показало то, что никто за сталинский режим до победы воевать не собирался. Кроме только кучки фанатичных коммунистов-сталинистов. Еще неизвестно, сколько людей, портреты которых сегодня несут участники акций «бессмертного полка», были расстреляны своими же заградотрядами.

А что касается празнования дней Победы, шествий «бессмертного полка» в наши дни, то все это показуха. На самом деле все это просто политическая идеология. А участники этих акций просто являются инструментом продвижения имперской политики России. Также и американцы с англичанами поминают этот день в качестве символа своего могущества, евреи для сплочения своего народа и т.д.

Говорят акции проводят, чтобы войны больше не было. Но для кого? Для тех же европейцев или американцев. Для народов Ближнего Востока, к примеру, война продолжается. А державы, которые отмечают день Победы, спокойно бомбят мирные города обвиняя всех живущих там террористами. Так что на самом деле реальность такова.

По этой причине лично я не отмечаю этот день как праздничный. Можно только понянуть погибших как от гитлеровской, так и от сталинской политики, но не саму эту политическую акцию. Да и мира на моей азербайджанской земле после этой войны нет. Для меня война продолжается, до Победы далеко и не известно будет ли она.

Deputatlarımıza hansı məsələni qaldırmağın haqqında

İndi deputat Aydın Mirzəzadəni eşitdim. Deyir ki, "Formula1" zamanı Neftçilər prospekti bağlandığına görə şəhərdə hərəkət etmək olmur. Ona görə də daha bir prospekt tikmək lazımdır. Deyil pulumuz çoxdur, tikərik.

İndi mən ona demək istərdim ki, yeni prospekti tikməyin nə mənası? O da maşınlarla dolacaq, yenə tıxaqlar yaranacaq. Ondansa, Bakıda tramvay nəqliyyatını bərpa edin. Bakıda tramvay olub, ancaq məhv edilib. Onun metro kimi öz xətti olur, oraya maşınlar girməz. Onun vasitəsi ilə istənilən istiqamətə tez çatmaq olur. İnsanlar hətta öz maşınlarını qırağa qoyub onunla gedib gələcəklər. Çünki maşınla getmək tıxaclarda vaxt itirməkdir. Onda maşınların da sayı şəhərdə azalar.

Sonra xüsusi zolaqla gedən trolleybusları işə salın. O zolaqlara da maşın girməz. Ona görə trolleybus tramvay kimi fasiləsiz işləyər. Onunla da insanları çoxu gedib-gələr, küçələr boşalar. Qabaq olub Bakıda trolleybus. Ancaq məhv edilib.

Ekoloji baxımdan da şəhər təmizlənər. Benzinlə işləyən maşınlar azalar, elektrik cərəyanla işləyən tramvay-trolleybus isə havanı korlamaz. Ağaclar Bakıda getdikcə azalır, məhv edilir. Ona görə oksigen azalır. Heç olmasa ekoloji təmiz nəqliyyatla bu itkini bir az düzəltmək olar.

Bakı kəndlərinı gedən elektrik qatarları bərpa etmək lazımdır. Onlar da Bakıda olub, ancaq məhv edilib. Bu da Hava limanı və başqa kənd yollarını maşınlardan və avtobuslarda boşaldar.

Yoxsa yenə yol düzəldib millionları xərcləməyin nə mənası? Pul silməkdən başqa heçnəyə nail olunmayacaq. Tramvay-trolleybusun-elektrik qatarların isə yaradılmasına vəsait nisbətən az xərclənər, həmdə uzaq başı 2 ilə bütün çəkilən xərclər ödənər və kələcək illər Bakı büdcəsinə böyük gəlirlər gətirər. Yeni daimi iş yerləri açılar.